4.jpg

Přihláška do Sokola

V menu Kontakty jsme zařadili možnost přihlašování členů do ČOS. Předvyplněná je naše Jednota, ale lze se přihlásit i do jiné. Po vyplnění všech požadovaných údajů (označené *) bude odeslána do evidence. Přihlásit je možné i klasicky papírovou přihláškou, data poté budou přepsána do systému správcem.

Často kladené otázky.

Uložení a zabezpečení dat, GDPR

Kde budou fyzicky uložena osobní data našich členů?

Aplikace funguje na vyhrazeném zabezpečeném serveru ČOS s geozálohováním do druhé lokality. Poskytovatel serverových služeb je držitel certifikátu ISO 9001:2009 a ISO/IEC 27001:2014. Přístup do aplikace budou mít pouze pověření členové nebo zaměstnanci jednoty, župy a ČOS. Aplikace používá standardní typy zabezpečení jako např. SSL certifikát pro zabezpečený přenos informací. Data v uživatelských účtech jsou šifrována tak, aby i v případě, pokud by došlo k bezpečnostnímu incidentu, nemohla být zneužita.

Z hlediska GDPR podepisují členové Sokola souhlas ČOS, nebo naší T. J. Sokol?

Součástí elektronické přihlášky člena je poskytnutí souhlasů se zpracováním fotografie, a potvrzení informování o zpracování osobních údajů v ČOS, a informovaný souhlas se Stanovami spolku. Obecný popis způsobu nakládání s údaji členů je uveden Informačním memorandu o zpracování osobních údajů v ČOS

Co se zájemcem o členství v sokolské jednotě, který ale striktně odmítá zadat své rodné číslo, resp. rodné číslo svého dítěte, když je rodné číslo vyžadováno vykazovanými statistikami?

Poskytnutí rodného čísla je vyžadováno obecně platnými právními normami a je podmínkou pro vznik členství dle Stanov ČOS. Tento údaj je navíc povinný v Rejstříku sportu. Bez poskytnutí rodného čísla tedy nemůže být zájemce přijat za člena ČOS. 

Pravidla pro seznam členů spolku stanoví § 236 občanského zákoníku. Vedení evidence je zákonným zpracováním údajů ve smyslu čl. 6 GDPR. GDPR nic nemění na plnění zvláštních povinností, které se týkají povinných ohlašování údajů, např. v rámci postupů dle zákona o podpoře sportu či při poskytování dotací. Taková zpracování jsou nezbytná pro splnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Více o problematice poskytování a ochrany osobních údaje je možné nalézt na této stránce.

Šlo by kraj, župu a jednotu předvyplnit různým odkazem? Mnoho našich členů neví, pod jakou župu patří.

Ano, každá jednota má v systému předpřipravený odkaz s předvyplněnými údaji (kraj, župa, jednota), který může vložit např. na své stránky. 

Webovou přihlášku budou vyplňovat sami členové?

Webovou přihlášku ano, vlastní kartu člena spravuje pověřená osoba v jednotě (župě). V případě podání přihlášky jinou formou než elektronickou je pak možné data přepsat do systému správcem. 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka