Ze schůze výboru (73)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  7.9.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

Omluveni:

Program:

.

V Řitce dne 7.9.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková