Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 4.12.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Omluveni:

 •  Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová

Program:

 • Lampiónový průvod konaný dne 17.11.19 se vydařil. Přálo nám počasí, a proto byla velká účast děti s rodiči. Sestra Míša upekla pro děti výborné koláče.
 • Na Ladech je stále rozbořený kanál – dořešit (volat p. Kaščáka).
 • Dne 7.12.19 budeme pořádat „Mikulášskou besídku“ na schůzi se projednávaly podrobnosti týkající se brigády a organizace akce.
 • Na úpravu hřiště TJ Sokol Řitka přispěje p. Hrdličkovi částkou ve výši 5.000,- Kč.
 • Pan Hrdlička provede 7.12.19 kontrolu přítoku vody do studny na Ladech z důvodu používání vody na zalévání trávníku na hřišti.
 • Podle Stavebního úřadu v Mníšku pod Brdy k úpravě terénu na hřišti budou potřeba různá povolení a potvrzení.
 • TJ Sokol Řitka přešla k jinému dodavateli elektrické energie a plynu – E.ON. Ceny budou platné od března 2020.
 • Dne 8.11.19 byla provedena revize plynového topení.
 • Ochrana osobních údajů na ČOS stále nebyla dořešena.

¨

V Řitce dne 4.12.2019

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka