6.jpg
  • Titulní stránka

Výbor naší Jednoty schválil na svém zasedání 7.9.2022 zvýšení úhrady v průměru o 30% za používání sálu, ke kterému dochází v důsledku zvyšování cen energií.

  • Dospělí členové Sokola, kteří se účastní pravidelných cvičení budou nově hradit 1500,- Kč /rok
  • Nezletilí členové - 600,- Kč/rok
  • Ostatní pronájmy - 400,- Kč za každou započatou hodinu
  • Kulturní a společenské akce - 4000,-

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo v topné sezoně k vytápění sálu a ten byl nevyužíván, od začátku topné sezóny 2022 (cca. od začátku října) přistoupíme k možnosti (ve Smlouvě o užívání sálu bude specifikováno), spustit topení až v okamžiku otevření sálu. Tato možnost bude vázána na odkódování zabezpečovacího zařízení. Samozřejmě výchozí teplota bude úměrná venkovní teplotě. Pokud si uživatel bude přát, aby v okamžiku vstupu do sálu již byla teplota komfortní, bude nastaveno automatické vytápění, ale v případě nevyužití doby pronájmu, bude účtováno 50% nájemného.

Smlouva o užívání sálu bude nabídnuta všem dlouhodobým uživatelům.

Vlastimil Vondrák - hospodář a místostarosta Jednoty

Klip

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Cvičení (2).pdf)Cvičení (2).pdf[ ]???152 kB

Naše pomoc Ukrajině ve formě peněžitého daru 10 000,- Kč byla odeslána organizaci Člověk v tísni.

Pomahame

V menu Kontakty jsme zařadili možnost přihlašování členů do ČOS. Předvyplněná je naše Jednota, ale lze se přihlásit i do jiné. Po vyplnění všech požadovaných údajů (označené *) bude odeslána do evidence. Přihlásit je možné i klasicky papírovou přihláškou, data poté budou přepsána do systému správcem.

Číst dál: Přihláška do Sokola

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka

Kategorie