5.jpg

Sportovní den 2019

Dne 2.6.2019 se na Ladech konal již tradiční "Dětský sportovní den".
20190602 141505

Číst dál: Sportovní den 2019

 • Přečteno: 887

Rodiče s dětmi

Cílem cvičení:

 • - podle věku dětí rozvíjet všestranné pohybové schopnosti (zdolávání překážek, hrátky s míčem, cvičení na balonech a s balony, balanční cvičení…)
 • - procvičovat jemnou a hrubou motoriku, smysl pro rytmus
 • - umožnit dětem navazování prvních kontaktů s ostatními dětmi i dospělými
 • - dopřát dětem zážitek radosti z pohybu
 • - umožnit rodičům příjemně strávit čas se svými dětmi a trošku protáhnou svá těla
 • - průprava pro kolektivní míčové sporty, rozvoj všech pohybových schopností, obratnost, rychlost, vytrvalost, základy-soutěžení, pohybové hry
 • - hry na rozvoj všech smyslů-zrakového a sluchového vnímání, paměti a pozornosti 

Obsah cvičení:

 • - podpora spontánního pohybu - v každé lekci připravíme dětem pestrou překážkovou dráhu, kterou s nadšením zdolávají a rozvíjejí své aktuální dovednosti.
 • - citlivý přístup a bezpečí - vždy vybíráme takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.
 • - důraz na všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj
 • - hravá forma - vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra!
 • - cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.
 • - utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě nadchnout :-)

Důležité je, aby se děti cítily bezpečně - jedině tak se s radostí zapojí do připravených aktivit.

 • - s všestrannou pohybovou průpravou si pohrajeme :-)
 • - naučíme se komunikovat a spolupracovat s partou dětí i cvičitelkou

(nesmí chybět opičí dráha :-)

Děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem,(babičkou, dědečkem nebo tetou…)a postupně se začínají zajímat o vrstevníky. Ideální je cvičení rodičů s dětmi.

Společně prožijeme krásné chvilky, protáhneme svoje tělo a dětem vykouzlíme úsměv na tvářičkách.

 • Přečteno: 2407

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka