Splatnost členských spolkových příspěvků v roce 2024 je pro stávající členy 31. března 2024.
Pokud nebude u člena evidována úhrada členského spolkového příspěvku po 31. březnu, bude členovi automaticky e-mailem (pokud ho mají zadán) zaslána výzva k jeho úhradě s dodatečnou lhůtou splatnosti 15. dubna.

V případě, že nebude evidována úhrada do 30. dubna 2024, bude vygenerován seznam členů, kteří nemají uhrazeno. Výbor jednoty tyto členy vyškrtne podle článku 4.8. Stanov ČOS a tím dojde k ukončení členství. Členy, kterým bylo ukončeno členství, je následně nutné deaktivovat v systému.

 

  • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. Sokol Řitka
  • Stávající členové musí mít zaplacený členský příspěvek do konce března!
  • Na základě usnesení 13. Sjezdu ČOS o povinné sletové známce, dochází k navýšení členských příspěvků i pro rok 2024 o 100,- Kč
  • Dospělí platí 500 + 100 = 600,- Kč.
  • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200 + 100 = 300,- Kč.
Platby poukazujte na účet č. 167525191/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno + známka 2024" pro identifikaci.
 
NEBO
 

Použijte ve svém mobilním bankovnictví QR kódy.

 
Známka pro dospělé - 600,- Kč
 2024 600
 
Známka pro seniory a mládež - 300,- Kč
2024 300

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka