Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 8.1.2020  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová

 

Program:

 • Dne 7.12.2019 jsme pořádali „Mikulášskou besídkou“ na kterou se přišlo pobavit téměř 60 dětí s doprovodem. Pro děti byly připraveny soutěže a nadílka od Mikuláše. Výborné občerstvení zajistil p. Klikorka, tímto mu ještě jednou děkujeme.
 • Vánoční turnaj ve florbalu konaný dne 27. 12. 2019 se vyvedl. Přihlásilo se 8 družstev a sokolské týmy se umístily na 1,2 a 4 místě. Moc blahopřejeme.
 • Zdobení vánočního stromečku, které proběhlo 28.12.2019 se ho zúčastnilo pouze 5 dospělých a 3 děti. Byla to pěkná povánoční procházka.
 • 25.1.2020 bude v Sokolovně ples, který pořádá OÚ Černolice. Je potřeba připravit stoly a židle a provést úklid.
 • Ze župy přišly formuláře na dotace, které byly vyplněny a odeslány na zpět na župu.
 • Nový statistický formulář vyplní a odešle na župu bratr Vondrák.
 • Na žádost cvičitelky Míši bude zakoupena nová nafukovací žíněnka. Bratři truhláři přislíbili přemístění žebřin v sále pro jejich lepší využití.
 • Úhrada členských známek bude od letošního roku probíhat proti příjmovému dokladu.
 • Úpravu terénu hřiště na Ladech není možné začít z důvodu velkého množství potřebných potvrzení.
 • Naše TJ Sokol Řitka přispěla p. Hrdličkovi částkou ve výši 5.000,- Kč.
 • Pan Hrdlička provedl kontrolu přítoku vody do studny na Ladech, přítok vody se zdá být dostatečný na zalévání trávníku na hřišti.
 • Z důvodu velkého znečistění plochy na Ladech jsme se rozhodli umístit cedule upozorňující na nutnost udržování čistoty pro pejskaře.
 • Plánované termíny akcí pořádané TJ Sokol Řitka:
 1. Valná hromada dne 29. 2. 2020
 2. Dětský maškarní karneval dne 28. 3. 2020
 3. Oslava MDD – sportovní den 30. 5. 2020
 • Starý vysavač dosluhuje, tak se výbor rozhodl zakoupit nový.
 • Ochrana osobních údajů na ČOS stále nebyla dořešena, ale v posledním zápisu je těsně před odsouhlasením.

V Řitce dne 8.1.2020

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka