Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 12.2.2020  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Omluveni:

 •  Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová

Program:

 • Byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí s SK SPB, o.s. zastoupeným p. Hrdličkou na pronájem Lad. Bude provedena úprava stávajícího hřiště.
 • Byla zakoupena pro cvičení dětí nová nafukovací žíněnka.
 • V sále byly přeinstalovány žebřiny, jsou 2 ks vedle sebe pro lepší využití.
 • Na Lada budou nainstalovány cedule upozorňující na znečisťování psími exkrementy.
 • Výbor se dohodl na zakoupení nového vysavače a zátěžového koberce do přísálí a poštovní schránky.
 • Bratr hospodář bude kontaktovat klempíře ohledně další etapy opravy okapů na Sokolovně.
 • Připravujeme cyklistický zájezd smíšený, ale zatím není určeno místo výletu. Na podzim muži plánují výlet do Jablunkova a okolí.
 • Bylo by potřeba natřít obklad a vyměnit některé rozbité lišty v sále Sokolovny.
 • Valná hromada se bude konat 29.2.2020 od 14 h, občerstvení zajistí s. starostka.
 • Sokolské ženy ve spolupráci s p. Klikorkou by rády uspořádaly „Velikonoční zábavu“.

V Řitce dne 12.2.2020

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka