Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 4.3.2020  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Program:

 • V sobotu 29.2.2020 proběhla VH, které se zúčastnila sestra Ivanka Caldová ze župy.
 • V letošním roce 28.3.2020 oslavíme 100 let založení naší jednoty. K oslavám přispěje divadelní představení společnost Křoví s názvem Na útěku.
 • Na schůzi byly projednávány podrobnosti spojené s divadelním představením – zatemnění oken, pomoc se stavbou scény, zpřístupnění skladu s podiem a další .
 • Bratr Vlastimil Vondrák vytvoří plakátek na divadelní představení a maškarní karneval, připraví materiály potřebné pro vytvoření nástěnek, které budou umístěny ve vstupní chodbě Sokolovny.
 • Bude vytvořena publikace ke 100 výročí založení jednoty.
 • Bratři truhláři zajistí 2 desky sololak na nástěnky.
 • Bude pořízena Pamětní desku na Sokolovnu.
 • Řitecký zpravodaj bude informovat o oslavě tohoto významného výročí historickými fotografiemi, článkem a uveřejněním našich plakátků.
 • Byla zakoupena a nainstalována nová nástěnka s výběrem a popisem loňských akcí.
 • Byl zakoupen nový vysavač.

V Řitce dne 4.3.2020

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka