Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 3.6.2020  v Restauraci Sokolovna

 

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová

Program:

 • Výbor se sešel po 3 měsíční pauze způsobené koronavirem.
 • Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových nám zaslal stanovisko k pozemkové parcele č. 236/10 kde je psáno, že Orgán územního plánování Městského úřadu Černošice rozhodl, že záměr dělení pozemku je nepřípustný. Jedná se o část pozemku pod předzahrádkou u Sokolovny.
 • Oslavy ke 100 výročí založení naší TJ bylo nutné odložit z důvodu karantény až na podzim 2020.
 • Bratr Vlastimil Vondrák vytvořil velmi zdařilou publikaci k tomuto jubileu, která dokumentuje celých 100 let rozvoje našeho spolku.
 • Bratři truhláři do vstupní chodby v Sokolovně vyrobili a namontovali 2 nástěnky na chystanou výstavku dobových fotografií.
 • Letos z důvodu karantény se neuskutečnila pouť ani „Sportovní den dětí“ na Ladech. Nekonala se ani „Maškarní besídka“ pro děti. Veškerá cvičení v Sokolovně byla od března do 2/2 května 2020 úplně zrušena.
 • V Sokolovně k dnešnímu dni probíhá florbal mužů, badminton a kruhový trénink žen a od tohoto týdne začíná cvičení rodičů s dětmi a předškolních a mladších školních dětí a p. Hrdlička zahájil cvičení od 1.6.20, v Sokolovně bude cvičit při nepřízni počasí.
 • Byly zakoupeny dezinfekční prostředky na ruce i na nářadí.
 • Řešila se otázka úklidu Sokolovny, protože se cvičí každý den a je potřeba provádět úklidové práce denně, zvlášť před cvičením dětí.
 • Paní Faldýnová bude opět pořádat v létě příměstský tábor v pronajaté Sokolovně 2 týdny v srpnu.
 • Opravy okapů na Sokolovně byly dokončeny, takže jsou všechny nové. Podle mínění techniků, kteří práce prováděli bude potřeba v dohledné době opravit střecha.
 • V době karantény provedl p. Klikorka rekonstrukci restaurace v Sokolovně.
 • Na Ladech probíhají zemní práce na úpravu fotbalového hřiště.

V Řitce dne 3. 6. 2020

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka