Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 7.10.2020  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová
 • Jiří Hrdlička

Program:

 • Cvičení dětí se pěkně rozběhla, ale z důvodu koronaviru přicházejí omezení týkající i sportovní činnosti. V tělocvičně může být pouze 9 dětí + cvičitel a venku 19 dětí + cvičitel. Od příštího týdne se mají nařízení ještě zpřísňovat, tak uvidíme jak se situace vyvine.
 • Cyklistický výlet mužů do Jablůnkova a okolí se vydařil, počasí bylo krásné.
 • Pan Hrdlička nám přišel představit návrh na „ Zelená Lada“. Všem členům výboru se projekt líbil.
 • Dne 8.10.20 je Památný den Sokolstva a proto byly vyvěšeny na Sokolovně vlajky.
 • Dne 28.10.2020 budeme klást kytici k pomníku obětí 1. světové války, po té bychom chtěli odhalit pamětní desku na Sokolovně, která byla zakoupena ke 100. Výročí založení TJ Sokol Řitka, ale z důvodu epidemie se muselo vše odložit. Pokud to situace dovolí, tak bychom zpřístupnili výstavku z dobových fotografií.
 • Na OÚ je nový územní plán. Lada jsou uvedena jako plocha, na které může být pouze vše co se týká sportu.
 • Rozhodli jsme se pro zakoupení nového zátěžového koberce do předsálí, zajistí bratr Jiří Krs.
 • Dnes jsme obdrželi nové náčiní pro děti Bosu, doskokovou a ultralehkou žíněnku, dopravu zajistila sestra Pabstová.
 • Bratr Vondrák provedl nahlášení naší jednoty do rejstříku skutečných vlastníků.
 • Výbor se dohodl se na vymalování chodby v Sokolovně.
 • Byla nám doručena  žádost o souhlas se stavbou rodinného domku na pozemku 11/7/, který sousedí s naším pozemkem, po zhlédnutí výkresů se výbor rozhodl projekt odsouhlasit
 • Byla zakoupena poštovní schránka, která bude umístěna na Sokolovnu, zajistil bratr Vondrák.

V Řitce dne 7.10. 2020

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka