Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 2.6.2021  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Hosté:

 • Míša Pabstová

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Program:

 • Sešli jsme se po dlouhých 8 měsících, protože pandemie nedovolovala shromažďování více osob, takže ani cvičit nebylo možné.
 • Během epidemie zamřeli na covid 19 naši 2 bratři Václav Pabst a Petr Srkal, čest jejich památce.
 • Na Ladech p. Hrdlička dokončuje projekt „Zelená Lada“.
 • Plánujeme vymalování chodby v Sokolovně.
 • Rádi bychom pořídili zatahovací závěsy do sálu. Zajištěním byla pověřena s. Míša Pabstová.
 • Plánujeme VH, patrně po prázdninách.
 • Zatím v Sokolovně probíhá florbal mužů a florbal dětí a kruhový trenink. Cvičení rodičů s dětmi a předškolních dětí a mladších školních dětí jsme odložili na září.
 • Okna v přísálí byla opatřena neprůhlednou folií.
 • Byly zakoupeny členské známky na rok 2021, ale ještě nejsou vybrané díky karanténě známky na rok 2020.
 • Pamětní listy a časopis k 100 výročí TJ Sokol Řitka byly vloni předány našim milým sestrám Janě Slohové a Miroslavě Bartůňkové, které jsou nejdéle členkami naší jednoty.
 • Na podzim byla provedena revize topení v Sokolovně.
 • Župa Jungmannova vyzývá všechny jednoty k odběru časopisu Sokol.
 • Bratr Vondrák přihlásil naší TJ do akce “Hýbeme se hezky česky.“
 • Byla zakoupena poštovní schránka, která je umístěna u vchodu do Sokolovny.
 • Naši muži plánují výlet na kolech na podzim.

 

V Řitce dne 2.6 2021

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka