Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 1.9.2021  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová
 • p. Hrdlička
 • Obyvatelé Řitky sousedící se sportovním areálem

Program:

 •  Na dnešní schůzi výboru byl pozván p. Hrdlička, který provozuje sportovní areál na Ladech a občané Řitky, bydlící v blízkosti, kteří si stěžují na hluk hlavně v nočních hodinách.
  Občané p. Hrdličkovi vysvětlili co jim nejvíc vadí a snažili se najít společné řešení.  Při akcích by měly být reproduktory nasměrování k silnici a zejména omezit hluk v nočních hodinách a po 22. hodině zcela uzavřít. TJ Sokol vidí možnost nápravy v tomto omezení provozní doby občerstvení do 22 h. Toto omezení bude uvedeno i ve smlouvě o pronájmu.
 • Sestra Tománková zajistila pro naši jednotu dotaci ve výši 20.000,- Kč za které byly koupeny 2 stoly na stolní tenis vč. pálek, míčků a 2 krytů (proti prachu).
 • Již delší dobu zvažujeme vymalování Sokolovny, dohodli jsme se, že necháme vymalovat vstupní chodbu, schodiště do patra a sál s přísálím. Pan Klikorka přislíbil vyklizení prostor.
 • Budeme měnit zátěžový koberec v přísálí, stávající je již ve špatném stavu, zajistí bratr Krs.
 • Sestra Pabstová zajistí dodání závěsů do sálu o kterých již dlouho uvažujeme.
 • Vystavili jsme plakátek k náboru dětí, na cvičení. Po tak dlouhé době bez cvičení budeme mít velký pokles členské základny.
 • Od září funguje cvičení RD, všestrannost předškoláků a mladších školáků, dětský florbal, dětský stolní tenis, badminton ženy a florbal mužů, kteří hráli i v létě.
 • Nově budeme pronajímat sál p. Hrdličkovi na gymnastiku.
 • VH po konzultaci se župou bude odložena na příští rok a bude volební.
 • Naši muži plánují výlet na kolech v termínu 23. - 26.9.2021 do geografického středu ČR u obce Čihošť.
 • Ze župy přišly podklady na zřízení E-identity, která bude od ledna 2022 potřebná pro vyřizování dotací. Bratr Vondrák si ji zařídil.
 • Sokol Dejvice věnuje naší jednotě lehkou švédskou bednu a žíněnky, dopravu zajistí bratr Krs.
 • Členské známky – nutno vybírat, protože je úbytek členů, zbylé známky budou zaslány zpět na župu.
 • Sestra Mašková se přihlásí na doškolovací kurz.

V Řitce dne 1.9 2021

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka