Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 6.10.2021  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová

Program:

 • Datum 8. 10. 21 je památným dnem Sokola, k jeho uctění bude na Sokolovně vyvěšena sokolská vlajka a cvičitelé budou nosit kokardy.
 • Na dnešní schůzi jsme odsouhlasili vyúčtování za rok 2020 a k odsouhlasili jsme převedení mínusové částky ve výši 158.000,- Kč na účet základního jmění, protože z důvodu pandemie se nemohla uskutečnit VH.
 • Je potřeba vypracovat „Výroční zprávu“ a poslat vyúčtování za rok 2020.
 • Balkon v Sokolovně byl vyklizen a bude sloužit rodičům jako hlediště, popř. dětem na převlékání. Pan Hrdlička zajistí vymalování, koberec a potřebné vybavení.
 • Sestra Mašková se přihlásila na školení „Cvičíme s lidovou písničkou“ konané dne 24. 10. 21 v Tyršově domě.
 • Na našich webových stránkách bude aktualizován rozpis sálu.
 • Přišla pozvánka na VH sokolské župy Jungmannovy konané dne 22. 10. 2021 v 17.30 h, zúčastní se setra Mašková.
 • Od Sokola Dejvice jsme obdrželi švédskou bednu, duchnu a žíněnky. Vše dovezl bratr Krs, který zajistil i nový zátěžový koberec, který dovezl a s bratrem Vondrákem položil do předsálí, děkujeme.
 • Byl vymalován sál, přísálí, chodba a schodiště na balkon. Vše je krásné a čisté.
 • Naše dlouholetá členka sestra Jana Sléhová oslavila krásné 94 narozeniny. Byla obdarována květinami. Věnovala naší jednotě knihy se sokolskou tématikou. Moc děkujeme.
 • Jednalo se o smlouvě na pronájem pozemku na Ladech p. Hrdličkovi, o podmínkách, které bychom rádi do budoucí smlouvy zahrnuli.
 • 17.11. bychom rádi uspořádali již tradiční „Lampionový průvod“.
 • 28.10. chceme položit kytici k pomníku padlých z 1. Světové války na návsi.
 • Projednávali jsme konání „Mikulášské besídky“ pro děti. Počkáme na to jak se vyvine pandemická situace a opatření s tím spojená.
 • Naši muži podnikli výlet na kolech v termínu 24. - 26. 9. 2021 do geografického středu ČR na Čihošť v počtu 8 cyklistů. Počasí bylo nádherné, tak si to všichni užili.

V Řitce dne 6.10.2021

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka