Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 3.11.2021  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Hosté:

 • Míša Pabstová

 Omluveni:

 • Michaela Tománková

 Program:

 • Dne 8.10.2021 byly vyvěšeny vlajky k uctění památného dne Sokola.
 • Sestra Mašková se zúčastnila školení „Cvičíme s lidovou písničkou“.
 • Na našich webových stránkách byl aktualizován rozpis sálu.
 • Sestra Mašková se byla přítomna na VH sokolské župy Jungmannovy konané dne 22. 10. 2021 v 17:30 h a přiblížila výboru program.
 • 17.11. 2021 bychom rádi uspořádali již tradiční „Lampionový průvod“, který by v letošním roce poprvé končil na Ladech ve sportovním areálu.
 • 28.10. 2021 jsme položili kytici k pomníku padlých z 1. Světové války na návsi.
 • Projednávali jsme opět konání „Mikulášské besídky“ pro děti, ale epidemiologická situace se velmi rychle zhoršuje, takže to vypadá, že se akce neuskuteční.
 • Sestra Pabstová koupila a ušila na okna v sále Sokolovny nové závěsy, moc děkujeme. Je potřeba dokoupit ještě další kroužky a háčky.
 • Pan Kaščák provedl na Ladech mulčování.
 • Byla provedena revize topení v sále.

V Řitce dne 3.11.2021

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka