Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 1.12.2021  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Hosté:

 • Míša Pabstová
 • Hrdlička

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Program:

 • Dne 17.11.21 se konal již tradiční lampionový průvod, který se těšil velkému zájmu dětí za doprovodu rodičů. Počasí nám přálo, takže se akce vydařila. Poprvé byla zakončena ve sportovním areálu na Ladech, kde si účastníci mohli zakoupit občerstvení.
 • Na schůzi byl pozván p. Hrdlička k upřesnění smlouvy o pronájmu.
 • Sestra Míša Pabstová ze zdravotních důvodů přerušila vedení cvičení RD a předškolních a mladších školních dětí. Za její práci jí moc děkujeme. Pokračovat ve cvičení bude sestra Hana Mašková .
 • V sále byly zakoupeny k novým závěsům, nové úchyty, které byly ihned namontovány.
 • Z důvodu lepšího zabezpečení Sokolovny bylo namontováno zabezpečovací zařízení.
 • Po zralé úvaze jsme se z důvodu nedobré epidemiologické situace rozhodli, že letos nebudeme pořádat „Mikulášskou besídku“ pro děti.
 • K dnešnímu dni všechna cvičení zatím probíhají bez omezení s tím, že se všichni cvičenci musí zapisovat do připraveného seznamu s uvedením kontaktu.

V Řitce dne 1.12.2021

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka