Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 5.1.2022  v Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Program:

 • Dne 27.12.21 proběhla akce „Zdobení stromečku pro zvířátka“. Počasí bylo krásné a tak se procházka vydařila. Jako každým rokem jsme navštívil hrobku rodiny Brandisových a zapálili svíčky.
 • Dne 30.12.2021 oslavila čestná členka naší TJ sestra Miroslava Bartůňková krásné životní jubileum. Přejeme jí do dalších let mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
 • Dne 23.12.21 byla provedena revize tělocvičného nářadí.
 • Do sálu Sokolovny byl nainstalován zabezpečovací systém.
 • Několikrát nebyl uzamčen vchod do Sokolovny. Všem kdo vlastní klíče bude důrazně připomenuto, že je nutné věnovat zabezpečení vstupních dveří pozornost.
 • Termín VH plánujeme na 26.2.2022.
 • Na červen se připravuje smíšený, cyklistický výlet na Litoměřicko.
 • Je potřeba zabezpečit zámečkem naší vývěsní nástěnku, aby nikdo nemohl vyhazovat naše plakáty.
 • Cvičení dětí v novém roce zahájí florbal dětí 7.1.2022 a následně již budou fungovat všechna ostatní dětská cvičení, pokud to epidemiologická situace dovolí.
 • Bratr Jiří Krs opravil dveře do sálu a na balkon, který je možné již zamykat Tímto mu děkujeme.

V Řitce dne 5.1.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka