Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  2.2.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

 Program:

 • Dne 16.2.2022 uplyne 160 let od založení Sokola. Na Sokolovnu budou vyvěšeny vlajky.
 • Zároveň letos uplyne 190 let od narození zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Těmto jubileím se bude v tomto roce věnovat velká pozornost a budou probíhat různé akce.
 • Cyklistický výlet naší TJ by se měl konat v červnu do okolí Litoměřic.
 • Po dohodě bude zakoupen odrazový můstek pro děti.
 • Dne 26.2.22 od 14 hod se bude konat Valná hromada naší TJ.
 • Župa prodloužila odevzdání všech dokumentů do termínu 31.3.2022.
 • V sále bude vyvěšen nový „Traumatologický plán“.
 • Vývěska na návsi bude uzamčená.
 • Bratr Vondrák provedl vyúčtování dotací.
 • Byly vybrány peníze za známky za rok 2021.
 • V lednu došlo k poruše plynového topení. Oprava byla provedena do 24 h, takže to nijak zásadně nenarušilo cvičení.

V Řitce dne 2.2.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka