Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  2.3.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Program:

 • Dne 26.2.2022 se konala volební Valná hromada, které se účastnilo 14 dospělých členů naší jednoty a 2 hosté. VH byla usnášení schopná Výbor byl zvolen jednomyslně ve stejném složení jako doposud:
 • Starostka Hana Mašková
 • Místostarosta – hospodář Vlastimil Vondrák¨
 • Jednatel Jiří Krs
 • Náčelník Petr Rathaus
 • Náčelnice – matrikářka Michaela Mašková
 • Kontrolní komise Miroslav Poláček
 • Na schůzi výboru se jednalo hlavně o smlouvě s p. Hrdličkou na pronájem Lad.
 • Naše TJ odeslala na účet Člověk v tísni na pomoc Ukrajině 10.000,- Kč.
 • Ze župy jsme již obdrželi členské známky.
 • Sestra Lenka Rathausová povede se sestrou Hankou Maškovou cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních a mladších školních děti. Tímto jí děkujeme.
 • Letos uplynulo 160 let od založení Sokola, na Sokolovnu byly vyvěšeny vlajky.
 • Stále platí, že cyklistický výlet naší TJ by se měl konat v červnu do okolí Litoměřic.

V Řitce dne 2.3.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka