Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  6.4.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Program:

 • Hlavním programem schůze výboru byly připomínky ke smlouvě s p. Hrdličkou na pronájem Lad.
 • Na župu byly odeslány všechny požadované dokumenty.
 • Na Ladech je na jabloni velká ulomená větev, je potřeba ji odstranit, aby nedošlo k úrazu zajistí s. Tománková.
 • Do vývěsky budou umístěny fotografie, které souvisejí s činností TJ Sokol Řitka.
 • Je potřeba doplnit lékárničku – zajistí s. Mašková.
 • Letošní oslava MDD bude probíhat na hřišti na Ladech pořádat bude p. Hrdlička. TJ Sokol zajistí pomoc při organizaci a přispěje částkou 2.000,- Kč.

V Řitce dne 6.4.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka