Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  4.5.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Jiří Hrdlička

Program:

 • Hlavním programem schůze výboru byly opět připomínky ke smlouvě na pronájem Lad, tentokrát za přítomnosti Hrdličky.
 • Ulomená větev na jabloni na Ladech byla odstraněna pracovníky OÚ.
 • Do vývěsky byly umístěny fotografie z našeho časopisu vydaného k 100 výročí založení naší TJ.
 • Lékárnička byla doplněna.
 • Oslava MDD po dohodě s p. Hrdličkou proběhne 1.6.22 na sportovišti na Ladech. Naše TJ přispěje částkou ve výši 2.000,- Kč a bude se podílet na organizaci akce.
 • Střecha na Sokolovně začíná být v havarijním stavu, zvlášť na návětrné straně od silnice.
 • Protože letos nebudeme pořádat oslavu MDD Rádi bychom letos zorganizovali nějakou akci v červnu.

.

V Řitce dne 4.5.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka