Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  8.6.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

  • Vlastimil Vondrák
  • Hana Mašková
  • Jiří Krs

Omluveni:

  • Petr Rathaus
  • Michaela Tománková

Program:

  • Cyklistický výlet, který se plánoval na červen se pro malý zájem neuskuteční.
  • V červnu chceme uspořádat pro děti, které navštěvují cvičení malý pochod se soutěžemi.
  • V letních měsících bude v Sokolovně fungovat cvičení mužů – florbal a cvičení žen. Dětské cvičení bude mít pauzu a začne fungovat až v září.
  • Je potřeba se dohodnout s p. Kaščákem na posekání trávy na Ladech.

.

V Řitce dne 8.6.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka