Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  7.9.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Program:

 • Z důvodu zvýšení cen energií buďme muset zvýšit částku za pronájem sálu z 300,- Kč na 400,- Kč, pro členy, kteří hrají florbal, badminton, nebo stolní tenis z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč a poplatek za dětské cviční se zvedne z 500,- Kč na 600,- Kč.
 • Naši muži uskuteční cyklistický výlet na Třeboňsko v termínu 15-18. 9. 22. Přejeme krásné počasí a skvělé zážitky.
 • Urgence posekání Lad. Letos není pozemek ještě posekán.
 • Na schůzi se projednávalo se znění smlouvy o pronájmu pozemku na Ladech p. Hrdličkovi, který by rád pozemek na pronájem ještě rozšířil.
 • V tomto týdnu navštíví technik na zabezpečení sálu Sokolovnu na rozšíření zařízení a vytvoří cenovou nabídku na realizaci.
 • Bude potřeba aktualizovat majitele účtu, na starost mají místostarosta a Jednatel.
 • Černolická škola si bude dál pronajímat sál v Sokolovně na páteční dopoledne a uvažují o středě odpoledne.
 • Je potřeba aktualizovat využití sálu na web. Stránkách zařídí bratr místostarosta.
 • Od září bychom rádi otevřeli pro děti od 6 let přípravku na florbal. Uvidíme, zda se podaří kurz naplnit.
 • Dne 30. 9. 22 oslaví naše sestra Jana Sléhová krásné 95 narozeniny. Oslavenkyni půjdeme blahopřát a popřát do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.
 • Peníze za známky na rok 2022 již budou vybrané, zbývá pouze pár plateb.
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal výzvu k úhradě bezesmluvního užívání pozemku u Sokolovny a výzvu k odstranění suti. Bylo sděleno p. Klikorkovi, který slíbil, že nepořádek v co možná nejkratší době odstraní.

.

V Řitce dne 7.9.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka