Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  5.10.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Omluveni:

 • Petr Rathaus

 Program:

 • Naši muži podnikli cyklistický výlet na Třeboňsko v termínu 15. -18. 9. 22. Zúčastnilo se ho 6 cyklistů. Přesto, že nebylo ideální počasí, tak si to všichni užili.
 • Na „Památný den Sokolstva“ 8.10.22 budou vyvěšeny vlajky.
 • Znovu jsme urgovali posekání Lad. Letos nebyl pozemek ještě posekán.
 • Bylo nainstalováno vylepšené zabezpečení sálu Sokolovny vč. dálkového ovládání topení.
 • Je potřeba aktualizovat majitele účtu, na starost mají místostarosta a jednatel – úkol přetrvává
 • V září byla otevřena přípravka florbalu pro děti od 6 let, zatím není kurz plně obsazen.
 • Naše setra Jana Sléhová oslavila dne 30. 9. 22 krásné 95. narozeniny. Oslavenkyni jsme byli blahopřát s kytičkou a dárečkem.
 • Byly doobjednány členské známky, protože se přihlásily nové děti na cvičení.
 • Ozvala se nám nová cvičitelka, která by se ráda věnovala cvičení dětí a absolvovala by cvičitelský kurz. Zároveň se nám přihlásili 2 adepti na pomahatele. Máme z toho velkou radost.
 • Výbor rozhodl, že cvičitelé, kteří aktivně a zdarma cvičí, tak nebudou muset platit členské známky.
 • Tradiční lampionový průvod se bude konat 17.11.22.
 • V letošním roce, pokud to bude možné, tak bychom rádi připravili pro děti „ Mikulášskou besídku“, předpokládaný termín 3.12. nebo 4.12.22.
 • Připravujeme i akci „ Zdobení stromečku pro zvířátka“.
 • Svaz rybářů bude v Sokolovně pořádat dne 19.11.22 „Rybářskou zábavu“.
 • Byl zakoupen odrazový můstek na cvičení dětí.

.

V Řitce dne 5.10.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka