Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  2.11.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková
 • Petr Rathaus

Program:

 • Na „Památný den Sokolstva“ dne 8. 10. 2022 byly na Sokolovně vyvěšeny vlajky.
 • Dne 28. 10. 2022 byla položena kytice k památníku obětí 1. Světové války.
 • V Sokolovně byly zkontrolovány židle, vyřazeny byly staré a rozbité a bylo zakoupeno 30 ks nových židlí s polstrováním.
 • Znovu jsme urgovali posekání Lad. Letos nebyl pozemek ještě posekán.
 • Tradiční lampionový průvod se bude konat 17. 11. 2022, s jeho pořádáním pomohou všichni členové výboru. Jako vloni bude pochod končit na Ladech ve „Volnočasovém areálu“.
 • Dne 3. 12. 2022 budeme pořádat „ Mikulášskou besídku pro děti“. S pořádáním akce opět pomohou členové výboru. Pan Klikorka pro děti již tradičně připraví občerstvení.
 • Připravujeme akci „ Zdobení stromečku pro zvířátka“ na prosinec 2022.
 • Na schůzi se opět projednávala smlouva o pronájmu pozemku na Ladech p. Hrdličkovi.
 • Ze župy přišla pozvánka na sraz náčelníků a náčelnic do Příbrami, která se bude konat dne 19. 11. 2022.
 • Ozvali se zájemci o pronajmutí části pozemků na Ladech na pořádání pouti. Z důvodu omezeného prostoru (Volnočasový areál) jsme pořádání zamítli.

.

V Řitce dne 2.11.2022

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka