Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  30.11.2022  v  Sokolovně

Přítomni:

  • Vlastimil Vondrák
  • Hana Mašková
  • Jiří Krs
  • Michaela Tománková – Kapková

Omluveni:

  • Petr Rathaus

Program:

  • Na schůzi se jednalo o smlouvě na pronájem pozemku p. Hrdličkovi.
  • 12.22 chceme uspořádat „Mikulášskou besídku“, probírali jsme podrobnosti spojené s  přípravou a realizací akce. Pan Klikorka nám opět slíbil pohoštění pro děti, ve formě sponzorského daru.
  • Připravujeme již tradiční akci „Zdobení stromečku pro zvířátka“, která by se měla konat dne 27.12. 2022 od 14  hod.
  • Pan Kaščák posekal a zmulčoval trávu na Ladech, v letošním roce to bylo poprvé.

V Řitce dne 30.11.2022

Zapsala Hanka Mašková - starostka

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka