podle Usnesení výboru ČOS

  • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. Sokol Řitka
  • Stávající členové musí mít zaplacený členský příspěvek do konce března!
  • Na základě usnesení 13. Sjezdu ČOS o povinné sletové známce, dochází k navýšení členských příspěvků i pro rok 2024 o 100,- Kč
  • Dospělí platí 500 + 100 = 600,- Kč.
  • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200 + 100 = 300,- Kč.
Platby poukazujte na účet č. 167525191/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno + známka 2024" pro identifikaci. Po dohodě je možno platit hotově při cvičení.
 

QR kódy pro zaplacení

 600,- Kč Dospělí

Vyberte správný QR kód

 300,- Kč Děti a senioři

 platba600 dospeli    platba300 seniori deti

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka