Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  1.2.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková – Kapková
 • Petr Rathaus

Hosté:

 • Helena Prentice
 • Hana Hamzová

Program:

 • Na schůzi se jednalo o možnosti umístění kontajnerů pro soukromou školu na pozemku pod Sokolovnou.
 • Maškarní karneval se bude konat 26.2.2023 od 15 h, pan Klikorka opět zajistí pro děti občerstvení.
 • Naše sestra Kateřina Mudrová se zúčastní školení cvičitelů „Rodiče a děti“ 3 stupně.
 • 5.2.2023 bude v sále probíhat bazárek dětského oblečení a věcí pro děti.
 • Valná hromada je naplánovaná na 12.3.2023 od 14 h.

 

V Řitce dne 1.2.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka