Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané  5.4.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Kapková
 • Petr Rathaus

Program:

 • Na schůzi se projednávalo konání letošních Čarodějnic 30.4.2023 na pozemku Lad ve spolupráci s p. Hrdličkou a a OÚ. Podmínky spolupráce budou ještě upřesněny.
 • Oslavu MDD v termínu 1.6.2023 bude pořádat p. Hrdlička na sportovním hřišti. My oslavíme tento svátek při cvičení dětí v Sokolovně soutěžemi s odměnami.
 • Naše jednota by ráda uspořádala „Sportovní den“ na hřišti na Ladech v termínu 17.6.23.
 • Černolická škola bude 21.5.2023 pořádat pro děti „CESTU MAGICKÉ RUNY“ a požádali nás o spolupráci. Budeme se podílet na organizaci tím, že připravíme stanoviště u Sokolovny.
 • Vedoucí dětské přípravky florbalu byli přijati do kurzu pomahatelů v Tyršově domě. Máme z toho radost.
 • Bratři truhláři vyrobili vzorek nové desky ke stolům. Výborem bylo odsouhlaseno , že se všechny stoly takto upraví.
 • Stále trvá úkol koupit nový bojler a dokoupit židle.

 

V Řitce dne 5.4.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka