Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 3.5.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluvena:

 • Michaela Kapková

Program:

 • Letošní „Pálení čarodějnic“ se poprvé konalo ve spolupráci Obce, která zajistila dřevo a poloviční úhradu za vzduchovou trampolínu, p. Hrdličky, který měl na starost postavení vatry, občerstvení a buřty pro děti zdarma a naší jednoty, která zajistila dohled na trampolíně a uhradí polovinu nákladů na trampolínu. Akce byla velice úspěšná, přišlo se pobavit velké množství lidí, trampolínu zdarma využilo přes 100 dětí.
 • Oslavu MDD v termínu 1.6.2023 bude pořádat p. Hrdlička na sportovním hřišti. My oslavíme tento svátek při cvičení dětí v Sokolovně soutěžemi s odměnami.
 • Naše jednota by ráda uspořádala „Sportovní den“ na hřišti na Ladech v termínu 17.6.23.
 • Černolická škola bude 21.5.2023 pořádat pro děti „CESTU MAGICKÉ RUNY“ a požádali nás o spolupráci. Budeme se podílet na organizaci tím, že připravíme stanoviště u Sokolovny.
 • Bratři truhláři připevnili ukázku nové desky ke stolům.
 • Stále trvá úkol koupit nový bojler a dokoupit židle.
 • Střechu na Sokolovně na straně od silnice by bylo potřeba očistit od mechu a zároveň vyčistit žlaby.
 • Stále není podepsaná smlouva o pronájmu s p. Hrdličkou.
 • Dne 20.5.23 se bude konat schůze „Valná hromada župy“, bude nás zastupovat sestra starostka.

 

V Řitce dne 3.5.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka