Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 6.9.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Michaela Kapková

Program:

 • Dne 20.8.23 zemřela naše nejstarší sestra Jana Sléhová ve věku nedožitých 96 let. Byla zakoupena smuteční kytice a zástupci T.J. Sokol Řitka se se sestrou rozloučili v Líšnickém kostele. Na Sokolovnu byla umístěna smuteční vlajka. Čest její památce.
 • V „Řiteckém zpravodaji“ bude uveden článek o naší T.J.
 • Od září se opět rozbíhá cvičení v Sokolovně. Muži se florbalu věnovali i v létě o prázdninách.
 • Od října rozšíří naše jednota další cvičení a to pro ženy 55+.
 • Bude zrevidováno pojištění Sokolovny, zajistí bratr Vlastimil Vondrák.
 • Bratři truhláři vymění další desky u stolů.
 • Cyklistický výlet mužů do okolí Kutné hory se bude konat v termínu 28.9.-1.10.2023. Přejeme mnoho krásných zážitků a hlavně pěkné počasí.
 • Dne 25.11.23 se bude v Sokolovně konat „Rybářská zábava“.
 • Do sálu byly umístěny nové knihy na zapisování cvičení.
 • Je potřeba vyčistit střešní okapy.
 • Stále není podepsaná smlouva o pronájmu s p. Hrdličkou.

 

V Řitce dne 6.9.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka