Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 4.10.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluvena :

 • Michaela Kapková

Program:

 • V „Řiteckém zpravodaji“ byl uveden článek o naší TJ.
 • Od 10.10.2023 zahajuje cvičení pro ženy 55+.
 • Bratři truhláři vymění další desky u stolů.
 • Byly objednány další nové židle.
 • Cyklistický výlet mužů do okolí Kutné hory se konat v termínu 28.9.-1.10.2023. Počasí bylo krásné, zúčastnilo se 5 cyklistů.
  Výlet se velmi vydařil.
 • Dne 25.11.2023 se bude v Sokolovně konat „Rybářská zábava“.
 • Potřeba vyčistit střešní okapy stále trvá.
 • Stále není podepsaná smlouva o pronájmu s p. Hrdličkou.
 • Lampionový průvod bude již tradičně 17.11.2023.
 • Mikulášskou nadílku pro děti plánujeme na 2.12.2023.
 • Plánujeme v únoru 2024 uspořádat masopustní veselici.
 • Ozvalo se divadélko Kelner, které by chtělo uspořádat divadelní představení v Sokolovně 28.10.23. Již u nás jedno představení uvedli a mělo úspěch.

V Řitce dne 4.10.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka