Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 1.11.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Michaela Kapková

Program:

 • Byla provedena revize topení v Sokolovně.
 • Je v jednání nové pojištění na budovu Sokolovny.
 • Dne 28.10.23 byla položena k pomníku na návsi kytice.
 • Lampionový průvod se bude konat 17.11.23 od 17 h.
 • Bratři truhláři již vyměnili všechny desky u stolů.
 • Byly dodány další nové židle.
 • Dne 25.11.23 se bude v Sokolovně konat „Rybářská zábava“.
 • Byla provedena kontrola střešní okapů.
 • Stále není podepsaná smlouva o pronájmu s p. Hrdličkou.
 • Plánujeme v únoru 2024 uspořádat masopustní veselici.
 • 2.2024 bude OÚ Líšnice pořádat v Sokolovně ples.
 • Dětské divadelní představení, které proběhlo 28.10.23 mělo velký úspěch hlavně u dětí.

 V Řitce dne 1.11.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka