Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 6.12.2023  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluvena:

 •  Michaela Kapková

 Program:

 • Bylo sjednáno nové pojištění budovy Sokolovny.
 • Lampionový průvod proběhl dne 17.11.23 . Pochodu se zúčastnilo poměrně hodně dětí s doprovodem rodičů. Na závěr si každý účastník mohl opéct buřty na Ladech.
 • Dne 25.11.23 se konala v Sokolovně „Rybářská zábava“. Účast byla velká, úspěch měla bohatá tombola.
 • Stále není podepsaná smlouva o pronájmu pozemku s p. Hrdličkou.
 • Plánujeme v únoru 2024 uspořádat masopustní veselici.
 • 10.2.2024 bude OÚ Líšnice pořádat v Sokolovně ples.
 • Pan Hrdlička nechal posekat Lada.
 • OÚ  nechal na přístupové komunikaci na Lada (z ulice Sportovní) vybudovat závoru.
 • Dne 2.12.23 se konala „Mikulášská nadílka“. Každé dítě dostalo od Mikuláše balíček. Chceme tímto poděkovat p. Klikorkovi, který již tradičně pro děti připravil občerstvení zdarma. Finančně přispěla i obec.
  Díky patří všem sokolům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce.
 • 27.12.23 chceme uspořádat pro děti akci „Zdobení stromečku pro zvířátka“
 • Byly zakoupeny nové míčky na florbal.

V Řitce dne 6.12.2023

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka