Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 10.1.2024  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluvena:

 • Michaela Kapková

Host:

 • Jiří Hrdlička

Program:

 • Dnes byla podepsána smlouva s p. Hrdličkou, sestra starostka nechá svůj podpis ještě ověřit.
 • Valná hromada je plánovaná na 24.2.2024.
 • Plánujeme akci „Březnová jarní veselice“ v termínu 2.3.2024, hudbu by zajistil p. Václav Mašek se svou skupinou.
 • Dne 28.12.2023 byla provedena inspekční kontrola tělocvičného nářadí v Sokolovně.
 • Bylo sjednáno nové pojištění budovy Sokolovny u pojišťovny Generali Česká pojišťovna.
 • Byla podepsána smlouva na dodávky plynu s firmou E.ON s fixací na dobu 2 let.
 • Cvičitelky se přihlásí na povinný doškolovací kurz týkající se dětského cvičení.
 • TJ požádá o grant na úhradu školení cvičitelů.
 • Na dětské toalety bude zakoupen zásobník na papírové ručníky.

 

V Řitce dne 10.1.2024

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka