Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne  6.3.2024  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus

Omluvena:

 • Michaela Kapková

Program:

 •  Valná hromada se konala dne 24.2.2024.od 14 h. Zúčatnilo se 14 dospělých členů a 2 hosté. Na župu byl zaslán zápis.
 • „Jarní veselici“ pořádanou v termínu 2.3.2024 navštívilo cca. 120 lidí. Akce měla úspěch. Hrály kapely Bandarend, Sašafamily a Rendavend.
 • Do prostoru dětských toalet bude namontovaná skříňka na toaletní potřeby a úklidové prostředky.
 • O výrobu a montáž se postarají bratři truhláři.
 • Maškarní Karneval pro děti je naplánován na 16.3.24 od 14.30 h za spolupráce OÚ a p. Klikorky. Tentokrát bude kromě soutěží a diskotéky vystupovat i kouzelník. Brigáda na přípravu akce bude  od 10 h.
 • Sportovní den je naplánován na 22.6.2024 na Ladech v prostoru sportovního areálu.
 • Cyklistický výlet mužů do Krkonoš by se měl konat v termínu 13,14,15 a 16.6.2024.
 • Plánujeme i jednodenní výlet pro všechny zájemce do Zvole. Termín bude vybrán dle počasí.
 • Od 7.3.2024 by s Sokolovně měla pro ženy začít fungovat JOGA.

V Řitce dne 6.3.2024

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka