Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 3.4.2024  v  Sokolovně

Přítomni:

  • Vlastimil Vondrák
  • Hana Mašková
  • Jiří Krs
  • Petr Rathaus
  • Michaela Kapková

Program:

  •  Sportovní den je naplánován na 22.6.2024 na Ladech v prostoru sportovního areálu.
  • Čarodějnice budou probíhat na Ladech. Naše TJ bude dětem zdarma rozdávat buřtíky a přispěje úhradou  ½ částky za nafukovací trampolínu.
  • Cyklistický výlet mužů do Krkonoš by se měl konat v termínu 13,14,15 a 16.6.2024.
  • Jednodenní výlet do Zvole proběhl 30.3.24 za účasti 5 cyklistů, počasí bylo příjemné.
  • Cvičení JOGY se velni pěkně rozběhlo za velkého zájmu žen.

V Řitce dne 3.4.2024

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka