Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 1.5.2024  v  Sokolovně

Přítomni:

  • Vlastimil Vondrák
  • Hana Mašková
  • Jiří Krs
  • Petr Rathaus

Omluvena:

  •  Michaela Kapková

Program:

  • Pálení čarodějnic proběhlo nakonec v pohodě, i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude možné vatru zapálit z důvodu zákazu rozdělávání ohňů.Naše TJ bude dětem zdarma  rozdávala buřtíky a přispěje úhradou  ½ částky za nafukovací trampolínu pro děti.
  • Muži plánují další jednodenní výlet do okolí – Mořina, Karlštejn, Amerika dne 4.5.2024. Přejeme hezké počasí.
  • Ze župy přišla pozvánka na VH župy, která se bude konat dne 18.5.2024.
  • Rozpadají se nám podložky na cvičení, bude potřeba zakoupit nové.
  • Svaz rybářů by rád na Sokolovnu umístil 2 kamery, aby mohli sledovat dění u rybníka. My bychom zakoupili a nechali namontovat 1 kameru do sálu.

V Řitce dne 1.5.2024

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka