Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané dne 5.6.2024  v  Sokolovně

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Michaela Kapková

Program:

 • Sestra starostka se zúčastnila VH župy Jungmanovy dne 18.5.24 a seznámila výbor s nejdůležitějšími informacemi.
 • Kromě jiného byla projednána i zpronevěra peněz ČOS ve výši 46.000.000,- Kč.
 • Na Sokolovnu byly namontovány Spolkem rybářů 2 kamery, které monitorují okolí Sokolovny a rybník. Do sálu byla nainstalována rovněž 1 kamera.
 • Dne 5.5.24 proběhl cyklistický výlet mužů na Roblín, Mořinu, Ameriku a Karlštejn. Výletu se zúčastnilo 8 cyklistů. Počasí bylo pěkné, výlet se vydařil.
 • Další výlet mají muži naplánovaný na 8.6.24 směr Dobříš, Budínek, Nečín, Hříměždice a Kozí Hory. Přejeme aby účastníkům přálo počasí.
 • Delší výlet cyklisté plánují na 13-17.6.24 do Krkonoš. Opět přejeme, aby se výlet vydařil.
 • Rozpadají se nám podložky na cvičení, bude potřeba zakoupit nové.
 • Oslava MDD, která proběhla při cvičení RD, předškolních a mladších školních dětí dne 30.5.24, kdy byly pro děti připraveny hry a soutěže. Každé dítě obdrželo sladkost v podobě Fidorky a drobný dárek. Podle ohlasů se akce vydařila.
 • Sportovní den pro děti plánujeme na 22.6.24 na Ladech, ještě budeme jednat s p. Hrdličkou o možnosti občerstven v bistru.
 • Rádi bychom odměnili naše cvičitele, kteří cvičí děti bez nároku na honorář nějakým dárkem, např. sokolským tričkem.

V Řitce dne 5.6.2024

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka