Tento článek vznikl jako reakce na několik víceméně nepravdivých informací uveřejněných v obecním Zpravodaji. Ten poslední článek byl otištěn v čísle 12/2012.

Ale popořadě.

Po nástupu nynějšího vedení na místní "radnici" vše nasvědčovalo tomu, že starosta i ostatní zastupitelé mají zájem podporovat činnost jediného "spolku" v obci, tedy Tělocvičné jednoty Sokol Řitka. Schválně říkám "spolku", protože spolková činnost byla vždy na vesnici středem zájmu, ať již šlo o ochotníky, chovatele, baráčníky atd. V naší Řitce bohužel  jen Sokol pokračuje v činnosti, kterou si již v předminulém století předsevzali zakladatelé, tj. umožnit nejširším vrstvám občanů sportovní a kulturní vyžití těla i ducha. A v Řitce byl Sokol vždy nejsilnější organizací. Bohužel během socialismu došlo k pokřivení vztahu k  sokolským tradicím a pod vlajkou ČSTV postupně odcházel i vztah k majetku, který dřívější generace vlastním přičiněním budovala.

Po roce 1989 (1991), kdy se naše Jednota opět přihlásila k obnovené Československé obci sokolské, bohužel zdědila majetek v tristním stavu. Ale naštěstí se projevila předvídavost předků, kteří v budově Sokolovny vybudovali zázemí pro pořádání plesů a divadel, tedy restaurační prostory. Už od prvních měsíců budování kapitalismu v  Čechách, měl tak Sokol příjem z pronájmu. Naštěstí. Jinak se tak velká budova totiž ani nedá udržovat. Kdo má vlastní nemovitost, ví o čem mluvím. S přispěním Sokolské župy Scheinerovy byla opravena střecha (někdy v roce 1992), s přispěním obce Řitka byla opravena parketová podlaha (cca. 1999). Poslední větší dotaci jsme obdrželi od Středočeského kraje na nová okna sálu.  Všechny peníze z pronájmu pozemků, restaurace a sálu, ale i příspěvky členů tak směrují na budovu Sokolovny.

Proto jsem se rozradostnila, když nám obec Řitka před více než rokem přislíbila pravidelné příspěvky, jen ať napíšeme žádost. Tak jsme ji napsali v prosinci 2011 – na opravu povrchu parket. Ze zápisu na internetových stránkách obce (to tam ještě zápisy byly) ze dne 22.12.2011 se dovídáme, cituji zápis:

Paní  Dagmar Kačírková  na základě dopisu  „Tělocvičné jednoty  Sokol Řitka“                     požádala zastupitele obce o finanční příspěvek 30 000 Kč z rozpočtu obce na  opravu a nalakování parketové podlahy v řitecké sokolovně.

Usnesení k tomuto bodu:

Zastupitelé obce po „bouřlivé“ diskusi souhlasí s příspěvkem 30 000,- Kč z rozpočtu obce na opravu a nalakování parketové podlahy v místní sokolovně, přičemž mimo jiné v diskusi zaznělo, že i jednota  Sokol Řitka by měla hledat rezervy ve zdrojích   financování, vzhledem k rozsáhlému majetku, který reálně vlastní.

Tak praví oficiální zápis. Kdo však nemá internet nic se nedozví. Na naší písemnou žádost téměř devět měsíců nikdo neodpověděl. Hledejme příčinu!

V lednu 2012 se začíná proslýchat, že se bude stavět v obci obchodní centrum. Někomu se zalíbila zelená plocha uprostřed obce, a aby se zviditelnil před voliči, vymysleli s projektanty na Ladech (tak se říká té zeleni) obchodní dům Billa, a k realizaci potřebovali část pozemku Sokola. Nutno říci, že tu část, která je asi nejcennější, a to v horní části. Projektanti spolu s obcí kontaktovali Sokol a na jednání, na kterém jsem měla čest zúčastnit se, navrhli rámcové podmínky. V naší jednotě byly velmi rozdílné názory na zamýšlenou výstavbu. Nicméně jsme se shodli na podmínkách, kdy by bylo možné k pronájmu přistoupit. Věděli jsme, že spoustu lidí (starousedlíků) by nám to nikdy neodpustila a proto jsme chtěli PENÍZE, které by přicházely na  účet nějak smysluplně využít ve prospěch všech občanů. Pronájem pozemku (na 25 let) jsme byli ochotni akceptovat za ČÁSTKU za kterou bychom třeba mohli postavit  hřiště s rozměry na malý fotbal, házenou apod., a s umělým povrchem a zázemím, v sousedství obchodního střediska.

Bohužel investor nebyl schopen naší nabídku akceptovat, a proto se realizace neuskutečnila. Tedy ne proto, že Sokol nechtěl, ale proto, že luxusní pozemek ve středu obce nechtěl pronajmout za SMĚŠNOU cenu.

Tak a máme první příčinu, proč být na Sokol "naštvaný".

V květnu se na sokolském pozemku pořádalo významné mistrovství světa v orientační jízdě na horských kolech. Jelikož se jednalo o velkou propagaci obce, Sokol pronajal k pořádání celá Lada i sál Sokolovny (za přiměřený nájem). K všeobecné spokojenosti pořadatelů i hostů akce proběhla úspěšně (až na zbytečnou zdrženlivost při posekání trávy).

Ani ne za měsíc obec pořádala jakousi pouť a na Ladech chtěla umístit kolotoče. My jsme opět souhlasili, za předpokladu nájmu jako měli o měsíc dříve kolaři (sportovci). Provozovatel vysoce komerční akce jako jsou atrakce však nechtěl požadovaný nájem platit, obec také asi ne, a tak "kolotoče" byly na obecním pozemku, ukryté za křovím.

A máme další příčinu jak "nenávidět" Sokol. Nechápu. Vždyť v doporučení ze jmenovaného zápisu stojí " že i jednota  Sokol Řitka by měla hledat rezervy ve zdrojích   financování, vzhledem k rozsáhlému majetku, který reálně vlastní."

Následuje červnové číslo Zpravodaje obce Řitka kde pan Dvořák sepsal dle nalezených papírů jakýsi chronologický průběh vlastnictví a záměrů na Ladech. Věřte, že "staré" sokolky když četli onen článek, tak viděli rudě. Sokol je zde nazýván jakýmsi "Svazem místní mládeže". (Nemělo by se zapomenout, že Sokol Řitka byl založen již v roce 1921). Rudou barvu měli před očima oprávněně, protože to byli jenom zástupci "vedoucí strany", kteří způsobili zmatek ve vlastnictví majetků. To, že se na Ladech nikdy nepodařilo nic vybudovat nelze svalovat na místní členy. Soudruzi investovali jenom tam, kde měli zaručen ideologický rozvoj svého myšlení, a to se nedá říci o našich členech, kteří někteří byli i vězněni v padesátých letech za vlastizradu.

Stavební záměry na Ladech měli i porevoluční Obecní úřady. Předchozí zastupitelé plánovali jen základní školu s multifunkčním centrem. Proto se nedivím současnému.

Ale k našemu problému a příčinám nemilosti Sokola.

Přestože jsme písemně neobdrželi potvrzení dotace na opravu povrchu parket, vybrali jsme dodavatelskou firmu, a akci realizovali v červenci 2012. Cenu zhruba 70.000 Kč jsme uhradili z vlastních prostředků a obecní úřad jsme již o nic nežádali.

V září se náš program  rozrostl o cvičení bojových umění (Jeet Kune Do), ale na provozování takové aktivity musíte mít patřičné vybavení. Rozhodli jsme tedy o nákupu speciálních pryžových podložek – tatami, a znovu požádali obec o příspěvek. To už se ale na "obci" rozhoupali a potvrdili nám dotaci z prosince 2011(tedy ne z letošního roku, jak píše poslední Zpravodaj). Samozřejmě bychom potom nežádali příspěvek na tatami. Pro článek do Zpravodaje však výborná příležitost jak očernit Sokol.

Bohužel v dnešní době kapitalistické nemají ani obce peněz na rozdávání. Osvětlení na přístupové cestě do Sokolovny a části Za Štěpnicí taky nelze realizovat. Proto musí děti a ženy chodící večer na cvičení (a ze cvičení) sledovat se strachem z kterého křoví vyskočí stádo divokých prasat.

V sokolovně dosluhuje elektrické topení (dědictví po době socialismu, kdy elektřina stála 90 hal.) a nové se plánuje. Představte si, že budeme muset žádat obec o souhlas s přípojkou na plyn ... Při dnešních cenách a našich příjmech si asi ještě dlouho počkáme (počkáte).

Pro Obecní úřad mám jen jeden vzkaz – važte si spolku, který dělá něco pro lidi téměř zadarmo. Vy tady po dalších volbách už třeba nebudete, ale Sokol tady je od roku 1921 a bude  DÁL.

Líbí se Vám (nebo nelíbí) život v Řitce - diskutujte na foru zde.

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka