2.jpg

DasaKvaky s.r.o.

24.5.2014 se usutečnil opět Řitecký pochod "Za zajíčkem". Jistě víte, že vztahy mezi výborem T.J. a cvičitelkou Dášou Kačírkovou nejsou ideální. Neshody asi vyvrcholily neodůvodněným pomalováním stěn v Sokolovně a následnými útoky na zástupce výboru, který chtěl po cvičitelce vysvětlení. Nicméně z  těchto a dalších událostí vyplynulo, že cvičitelka v červnu stejně skončí a proto asi se Sokolem nechce již nic mít společného.

Vrátím se ale k pochodu "Za zajíčkem." S pořádáním minulých ročníků pomáhali Dáše téměř všichni členové výboru (ale i nečlenové). Stejně tak i letos jsme jí vzkázali (neboť s námi nekomunikuje), zda bude "Zajíčka" organizovat. Odpovědí bylo že NE. (Proto jsme připravili na 31.5 2014 "Sportovní odpoledne".) Jak vyplývá z ukázek plakátů za poslední tři roky, tvůrce letošního se zřejmě štítil uvést v titulku jméno naší Tělocvičné jednoty. Ano. Pokud jsme dávali peníze na všechny aktivity, bylo vše v pořádku. Nyní jsme však postaveni před situaci, kdy musíme zajistit peníze na nové vytápění sálu a omezili jsme striktně všechny výdaje. I pravidelný úklid sálu jsme zrušili. Bohužel i tak to zatím stačit nebude.

Před několika lety jsme na výboru rozhodli, že všichni DOSPĚLÍ budou přispívat za své cvičení částkou 1000,- Kč ročně nebo 100,- Kč měsíčně, pro ty co necvičí pravidelně, a to hlavně na úhradu energie na svícení a vytápění. Děti a mládež do 18-ti let měli mít cvičení zdarma. V době kdy byla p. Kačírková náčelnicí cvičení však prosadila poplatek i pro děti, a to na 500,-Kč ročně. Peníze má k dispozici celou cvičební sezonu a v jejím závěru provede vyúčtování nákladů. Zda se tam objeví i položka svícení a vytápění, to ví jen sama. To se jaksi bere za samozřejmost, že je sál v rámci možností vytápěn a že je za co svítit. Tak proč si tím zatěžovat hlavu. Jestli utrácí peníze za čokoládové dárky a jiné hlouposti, nebo za křídy na malování po stěnách, to uvidíme. Neměla by však zapomínat, že o použití VŠECH finančních prostředků rozhoduje hospodář, a ten potom předkládá zprávu výboru a na Valné hromadě členům jednoty.

Pochod za zajíčkem 2012 Pochod za zajíčkem 2013 Pochod za zajíčkem 2014
Thumbnail image Thumbnail image  Thumbnail image


Co to je Cvičení RDPD? Kdo to organizuje? Kdo zodpovídá za bezpečnost? Kde cvičení probíhá?

Že by Dasa Kvaky s.r.o.

 

  • Přečteno: 1887

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka