2.12.2023 jsme uspořádali pro děti Mikulášskou besídku. Hanka a Katka, za vydatné pomoci dalších členů Sokola, ale i rodičů, připravily program s hudbou, soutěžemi a nakonec i s nadílkou od Čerta a Mikuláše. Myslím, že se besídka vydařila. Ještě větší účasti zřejmě zabránila mimořádná "nadílka" sněhu. Nicméně zúčastněným dětem jsme prostřednictvím Mikuláše předali nadílku, kterou jsme připravili z prostředků našich a Obecního úřadu. Občerstvení zajistil pan Klikorka z firmy  Gastro Temar s.r.o. Tímto jim upřímně děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i nadále.

V.V.

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka